Het Diaconaal Loket Zeist (DLZ) is opgericht in samenwerking met de diaconieën van kerken in Zeist en heeft de steun van de burgerlijke gemeente. Wij werken met vrijwilligers uit de kerken.

In onze ‘participatiesamenleving’ komt het er op neer dat mensen het meer met elkaar moeten redden in de samenleving. De overheid trekt zich terug … Daardoor weten velen de weg naar de juiste zorg niet meer te vinden. Het DLZ vindt dat iedere inwoner van Zeist recht heeft op passende zorg. Vanuit een christelijke levensvisie willen wij barm-hartig zijn. Dat wil zeggen: liefde in praktijk gebracht, ons ontfermen over kwetsbare medemensen. We doen dit in relatie met de sociale teams van de gemeente Zeist.

Voor wie is het DLZ?
Voor alle inwoners van Zeist – ook voor mensen die niet gelovig en / of bij een kerk aangesloten zijn – die hulp en aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld: u bent verdwaald in de wirwar van regelgeving of financiën? Heeft u het gevoel dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd? Of dat er niemand is die voor uw belangen opkomt? Heeft u behoefte aan een belangeloze helpende hand of een luisterend oor? Of aan een christelijke zorgverlener, maar weet u niet welke en hoe dat te organiseren? Bent u ambtsdrager en weet u even niet wat u met een situatie aan moet? Kent u iemand in uw omgeving die (extra) zorg nodig heeft? Die eenzaam is en kwetsbaar? Neem dan contact op met het DLZ.

Heeft u een hulpvraag die professionele opvolging vraagt?
Dan doen we een beroep op (christelijke) organisaties. U kunt bij het DLZ terecht voor een 
gesprek en een kopje koffie/thee. Wij proberen met u dan duidelijk te krijgen welke zorg en aandacht u nodig heeft en hoe we dat gaan aanpakken. Wij zorgen er voor dat uw problemen binnen het redelijke worden opgelost. Dus binnen de beschikbare mogelijkheden van het DLZ! Zo nodig verwijzen wij door naar een 
professionele (christelijke) organisatie waarmee wij samenwerken.