Ons initiatief richt zich op inwoners van Zeist die om welke reden dan ook zorg en ondersteuning nodig hebben om als volwaardig burger te kunnen blijven participeren.
De missie van het Diaconaal Loket Zeist is: mensen helpen.

Waarom een diaconaal loket?
Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorgsector. Burgers en hun sociale verbanden moeten op grond van het Rijksbeleid nadrukkelijk zelf weer tot oplossingen zien te komen in plaats van hun heil van de overheid te verwachten. Veelal kwetsbare mensen dreigen hierdoor in de knel te komen.

Wat beogen wij als Diaconaal Loket Zeist te bereiken, voor wie en hoe?
Het Diaconaal Loket Zeist heeft als langetermijndoelstelling om een christelijk geïnspireerd, lokaal (keten)aanbod van welzijn, zorg en dienstverlening te realiseren in Zeist. We willen met kerken en christenen enerzijds en christelijke zorgaanbieders anderzijds naar nieuwe creatieve wegen zoeken met, slechts waar nodig, professionele ondersteuning. Daartoe wordt samengewerkt met de christelijke zorgaanbieders in Zeist.

Beoogde doelgroep zijn inwoners van Zeist die om welke reden dan ook zorg en ondersteuning nodig hebben om als volwaardig burger te kunnen blijven participeren.

Bij het Diaconaal Loket Zeist is iedereen welkom.

Download DLZ-visiedocument
(pdf-240 kb)