Na de oprichting van het Diaconaal Loket Zeist is er hard gewerkt om de randvoorwaarden voor het werk tot stand te brengen.

  • Zo is bijvoorbeeld de ANBI-status verkregen waardoor giften aftrekbaar zijn voor de Belastingdienst.
  • Het verkrijgen van voldoende financiële middelen. Hier lag in eerste instantie de belangrijkste zorg een aandacht van het bestuur. Met heel veel genoegen heeft het bestuur vastgesteld dat de beoogde inkomsten voor 2015 en 2016 ten behoeve van de startfase zijn toegezegd, dan wel reeds ontvangen. Op grond daarvan konden belangrijke verdere stappen worden gezet.
  • Het vinden van een geschikte, centrale locatie. Die is gevonden aan de Voorheuvel 26 in Zeist waar men op dinsdag van 10.00 tot 14.00 uur en donderdag van 12.00 tot 16.00 uur binnen kan lopen en waar medewerkers aanwezig zijn.
  • Het vormgeven van een gewenste vrijwilligersstructuur, als een pilot, binnen een van de deelnemende kerken.
  • Het vinden van geschikte vrijwilligers en een coördinator.
  • Het realiseren van bekendheid door publicaties en promotiemateriaal.