Vanuit drie protestantse kerken in Zeist is geprobeerd vanuit een breed kerkelijk – diaconaal – perspectief de kerken te laten deelnemen in het project. Inmiddels zijn er met vrijwel alle genootschappen gesprekken geweest. Van de zijde van de – brede – PKN in Zeist, de Evangelische Broedergemeente, de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Gemeente, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Rooms Katholieke Kerk is met instemming op de plannen gereageerd. Contacten met andere kerken lopen nog.